Tvpool - vše pro wellness

o nás obchodní podmínky splátkový prodej kontakt TVpool

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě TVpool s.r.o.

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Prodej

Prodej v internetovém obchodě na stránkách www.tvpool.cz se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, dále zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy.

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující“), kdy kupující spotřebitel je vymezen §52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb.

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu – společnost:

TVpool s.r.o., se sídlem
Široký Důl 66
572 01  Polička
IČO: 28769414

Internetový obchod a kamenný obchod je provozován na adrese:
TVpool s.r.o.- prodejna Polička
Na Bídě 1121
572 01  Polička

Firma je vedena u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26347.

Účet u banky č. 193457516/0600

Kontaktní telefon: +420 773 676 202
Mobilní kontakt: +420 773 676 202, +420 604 337 844
Elektronický kontakt: eshop@tvpool.cz

1.2. Kupující

Kupujícím je osoba od potvrzení učiněné závazné objednávky.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se seznámil a akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávku zboží vypracované prodávajícím. Okamžikem potvrzení závazné objednávky kupujícího ze strany prodejce je uzavřena kupní smlouva a uvedené podmínky jsou závazné, s čímž kupující i prodávající souhlasí.

1.3. Změna všeobecných podmínek

Obě smluvní strany se dohodli, že případná změna Všeobecných obchodních podmínek je možná za oboustranného souhlasu kupujícího a prodávajícího.

2. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Ochrana osobních údajů

Prodejce se zavazuje chránit osobní údaje poskytnuté zákazníkem v souladu se zák. č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. Poskytnuté údaje

Kupující souhlasí s dočasným uchováním poskytnutých údajů u prodávajícího, které slouží pro identifikaci kupujícího v rámci prodeje a případné reklamace zboží. Tyto údaje poskytuje kupující a jsou potřebné zejména pro komunikaci mezi smluvními stranami – jedná se o: jméno a příjmení, úplná poštovní adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

Tyto údaje jsou nezbytné pro řádné vedení účetnictví a vyhotovení daňových dokladů pro obě smluvní strany. U doby uchování účetních dokladů – údajů se prodejce řídí všeobecnými právními předpisy upravujícími vedení a správu účetnictví. Tyto předpisy určují dobu, po kterou má podnikatel povinnost účetní doklady řádně vést a následně uchovávat.

2.3. Změna poskytnutých údajů

Kupujícím poskytnuté identifikační a případné osobní údaje jsou zpracovány a prodejcem bezpečně chráněny proti zneužití neoprávněnou osobou.

Kupující má právo kdykoliv požádat o změnu poskytnutých údajů, případně může požádat o odstranění poskytnutých údajů z archivu prodejce. Tímto není dotčena povinnost prodejce týkající se uchovávání účetních dokladů.

3. OBJEDNÁVKA

3.1. Vytvoření objednávky

Prodejce nabízí možnost nákupu formou objednávek jednoduše vložením zboží do nákupního košíku. Toto zájemce o zboží provede kliknutím na tlačítko "Vložit do košíku", jež je umístěno u každého zboží. Je-li požadováno více kusů, lze změnit přednastavený počet kusů "1" a uvést číslicí vedle tlačítka "Vložit do košíku", požadovaný počet výrobků.

Kupující poté obdrží informaci o stavu nákupního košíku, kde lze provést úpravy v počtech objednaných kusů, lze odstranit položky z nákupního koše tlačítkem pro smazání; po úpravě např. počtu kusů, je třeba provést aktualizaci stisknutím tlačítka "Změnit"; tímto dojde k přepočítání a aktualizaci obsahu nákupního košíku.

Kupující může následně (výše uvedeným postupem) pokračovat ve výběru dalšího zboží, nebo přejít k dokončení objednávky.

Vlastní objednávka pokračuje výběrem způsobu dodání zboží a vyplněním potřebných údajů ve formuláři. Vše je pak nutno odsouhlasit kliknutím na tlačítko "Objednat", čímž dojde k závaznému odeslání objednávky.

3.2.  Specifikace produktů

Při elektronickém objednávání zboží je třeba, aby bylo zboží specifikováno uvedením kódu produktu, který jednoznačně určuje předmět objednávky – toto číselné označení produktů podle druhu je uváděné v ceníku elektronického obchodu a automaticky se generuje při objednávání zboží. Kupující zodpovídá za správný počet objednaných kusů produktů a za jasnou specifikaci produktu.

3.3. Reakce prodávajícího po odeslání objednávky

Po odeslání řádné objednávky kupujícím může prodávající provést:

 • potvrzení závazné objednávky (telefonicky, emailem), v němž kupujícímu potvrdí druh, předpokládanou cenu a množství produktů, jež se zavazuje kupujícímu dodat.

  Prodávající si tímto rovněž může ověřit, že odeslaná objednávka a uzavíraná kupní smlouva je ze strany kupujícího učiněna svobodně, vážně a bez jakýchkoliv nejasností plynoucích z objednaného zboží nebo všeobecných obchodních podmínek.

  Potvrzením závazné objednávky je kupní smlouva oboustranně závazná.

   
 • Prodávající může objednávku odmítnout a zboží nedodat, a to i bez uvedení důvodu.

Takovými případy odmítnutí mohou být zejména situace, kdy výrobce přestane dodávat daný produkt nebo uvede na trh nové verze produktů – v těchto případech Vám firma vyjde vstříc a doporučí jiné odpovídající kvalitní výrobky.

3.4. Zrušení objednávky

Závaznou objednávku může kupující zrušit po předchozí oboustranné dohodě s prodávajícím a to, např. telefonicky či e-mailem. V takovém případě je nutno uvést identifikaci kupujícího např. jménem a číslem objednávky.

4. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Způsob přepravy objednávky

Způsob dodání  zboží a způsob platby lze zvolit před dokončením a potvrzením každé objednávky. Kupující může zvolit následující způsoby dopravy a platby:

 • Osobní odběr v prodejně TVpool Polička
 • Přepravní služba PPL - platba dobírkou při převzetí zásilky:
 • Přeprava TVpool s.r.o při dodání našich nebo rozměrných výrobků

Prodávající se s kupujícím dohodli na shora uvedených způsobech dodání zboží a způsobech platby za zboží. Způsob dodání je platný pro území České republiky. Kupující bere na vědomí níže uvedená specifika, jež mohou mít vlit na termín dodání zboží.

Toto ovlivňují volné skladové zásoby objednaného zboží v objednaném množství na elektronické objednávce.

Je-li objednané zboží dostupné a je-li objednávka kupujícím vytvořena v pracovní den do 12:00 hod., je zboží expedováno (nebo připraveno k osobnímu odběru v prodejně) obvykle následující pracovní den po potvrzení objednávky prodávajícím s přihlédnutím ke shora uvedeným specifikům.

4.2. Nejčastější varianty dodání a platby

4.2.1. Na adresu dodání s dobírkou (platba dopravci při předání zboží)

Zboží je zasláno dopravcem (přepravní službou PPL) na dobírku. Kupující tedy objednané zboží zaplatí v hotovosti dopravci. Dopravce doručuje zásilky v pracovních dnech zpravidla do 24 hodin od okamžiku expedice. V případě, že dopravce kupujícího nezastihne na uvedené adrese, zanechá kupujícímu v místě k tomu určeném oznámení s informací, kdy mu bude zboží znovu doručeno, případně kde je možno si jej vyzvednout. V některých případech může dopravce kontaktovat kupujícího telefonicky a domluvit se s ním na způsobu dodání.

4.2.2. Osobní odběr v sídle prodávajícího (v kamenné prodejně TVpool Polička)

Kupující se zavazuje odebrat zboží v sídle prodávajícího v předem dohodnutém termínu, nejpozději však do 3 pracovních dní od výzvy prodávajícího k odběru zboží na základě potvrzené objednávky. Prodávající může vyzvat kupujícího k odběru zboží telefonicky nebo e-mailem podle údajů na objednávce.

V případě, že celková hmotnost jednoho z kusů objednaného zboží přesáhne 50 kg, je možný pouze osobní odběr v sídle prodávajícího.

5. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

Vlastnictví prodaného zboží přechází na kupujícího až po zaplacení jeho celkové ceny.

6. POPLATKY

6.1. Dopravné a ekologické poplatky

K ceně zboží je účtováno dopravné (přepravné) v případě, kdy celková cena zboží v elektronické objednávce nepřesáhne částku 20.000 Kč včetně DPH. Výše přepravného je závislá na velikosti a hmotnostní charakteristice objednaného zboží. Dopravné činí:

 • Osobní odběr v prodejně TVpool Polička - platba v hotovosti: 0 Kč
 • Přepravní služba PPL - platba dobírkou při převzetí zásilky: od 150,00 Kč
 • Přeprava TVpool s.r.o při dodání našich nebo rozměrných výrobků – cena domluvena individuálně

K ceně je připočtena DPH ve výši 20%.

6.2. Další poplatky

Prodejce si vyhrazuje právo úpravy cen přepravného s ohledem na aktuální ceny jednotlivých provozovatelů přepravy či vyšší objemnosti či váhy objednaného zboží. S ohledem na množství nebo hodnotu objednaného zboží mohou být náklady přepravného hrazeny prodejcem.

Výše dopravného uvedená v závazné objednávce je pro prodejce a kupujícího závazná.

Kupující se stává majitelem zaplaceného zboží okamžikem jeho převzetí od dopravce.

K ceně zboží mohou být prodávajícím připočteny poplatky spojené s náklady na ekologickou likvidaci odpadu, nebo autorské poplatky. Tyto poplatky hradí kupující a jejich výše je samostatně uvedena na účetních dokladech.

7. MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ

7.1. Možnost odstoupení od smlouvy

Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupit lze rovněž případným výslovným ujednáním kupujícího a prodejce.

7.2. Výjimky

Od smlouvy však nelze odstoupit v některých případech uvedených v § 53 odst. 8 zák. č. 40/1964 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se mj. o:

 • dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • dodávku spotřebního zboží (jako např. chemické přípravky na úpravu vody, spotřební materiál a jiné zboží) u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

7.3. Náhrada skutečně vynaložených nákladů

Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy s vrácením zboží, jak je uvedeno výše, má prodejce právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Hodnota těchto nákladů se stanovuje individuálně a obvykle se pohybuje ve výši 0 Kč až 700 Kč bez DPH. Tuto částku lze upravit o navýšení dle rozsahu známek použití, odzkoušení zboží, jeho uvedení do původního originálního stavu a další úkony. Prodávající ve lhůtě 30 dnů od odstoupení vrátí finanční částku za zboží. Cenu za přepravu zboží hradí kupující.

7.4. Dodatečné náklady za cenu přepravy

Není-li přepravné s ohledem na cenu zboží kupujícímu při zaslání zboží prodejcem účtováno (viz. odst. 6 těchto všeobecných obchodních podmínek) a došlo-li k vrácení zboží kupujícím dle odst. 7 těchto všeobecných obchodních podmínek, pak kupující souhlasí, že uhradí dodatečně náklady za cenu přepravy. Současně kupující souhlasí, že při vrácení zaplacené finanční částky za zboží prodejcem bude finanční částka zaplacená za zboží zákazníkem snížena o cenu přepravy.

Cena přepravy odpovídá výši částky za přepravu, kterou zaplatil prodejce při odesílání zboží kupujícímu.

7.5. Další ujednání platné při vrácení zboží

Při využití práva odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit zboží nepoužité, neporušené, schopné dalšího prodeje, nepoškozené včetně nepoškozeného obalu, kompletní (včetně příslušenství a případných dárků a včetně všech poskytnutých dokladů a dokumentace, včetně dokladu o koupi). Takovéto zboží kupující odešle na adresu provozovny prodávajícího: TVpool s.r.o., Na Bídě 1121, Polička, 57201.  Před odesláním zboží zpět na naší adresu prosíme o zaslání e-mailu s formálním odstoupením od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, nebo čísla daňového dokladu či dodacího listu.

Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží, zaslány poštovní poukázkou na adresu kupujícího nebo převodem na bankovní účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po obdržení podepsaného dobropisu, který je na (e-mailovou či poštovní) adresu kupujícího odeslán neprodleně po fyzickém obdržení a překontrolování zboží. Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Bližší podmínky jsou upraveny v § 53 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku.

8. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Obchodní podmínky jsou k dispozici v elektronické podobě a v sídle prodávajícího, nebo na adrese místa provozování internetového obchodu.

Kupující prohlašuje, že se před odesláním závazné objednávky řádně seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Kupující obchodním podmínkám rozumí, tato jsou prosta omylu a s těmito souhlasí.

Prodávající prohlašuje, že kupujícímu dodá zboží v požadovaném množství a jakosti a zavazuje se dodržet smluvní ujednání ve všeobecných obchodních podmínkách a další obecně závazné právní předpisy (zákony) týkající se prodeje zboží.

Vyhledávání:
Nákupní košík:
V košíku je
0 položek.

zobrazit
letem-svetem.eu
essox
cetelem
design © 2009 • www.regrafika.cz